Měření radonu ve stavebnictví v regionu Říčany, Benešov, Příbram a Kladno

 
 

 
 
 
 
 
 

Zhodnotíme radonovou koncentraci pozemku, stavby a domácnosti

 
Zajišťujeme radonový průzkum na stavebních pozemcích a měření radonu v objektech nejčastěji pro regiony Středočeského kraje a okolí měst Říčany, Benešov, Beroun, Kladno, Příbram, Praha-východ a Praha-západ. Našim zákazníkům poskytujeme poradenskou činnost zdarma.

Zajišťujeme inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum.


Území České republiky patří k lokalitám s největší koncentrací uranových rud a existují zde proto rozsáhlá území se zvýšeným výskytem vyvěrajícího radonu.

Naše firma, jako jediná na českém trhu, používá pro měření radonu v půdě ojedinělou technologii odběru vzorků v terénu. Ta nám dovoluje odběr vzorků v extrémních klimatických podmínkách – sníh, zmrzlá zem, spodní voda, nepropustné jíly atd.

Další podstatnou výhodou je ekologická nezávadnost odběru – nedochází k ponechání železných ani jiných součástek v místech odběrů.

Radonový průzkum je důležitý, přispěje k Vašemu zdravému bydlení.
 

Radonová mapa

 
Radonová mapa
 
 
 

Objednejte si radonový průzkum!

 
*
 
*
 
 
 
*
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontaktujte specialisty na radonový průzkum pozemků a ve stavbách

 

Antiradon, v.o.s.

 
+420 602 176 961
+420 318 626 156
antiradon@volny.cz

IČ: 463 483 44
DIČ: CZ 463 483 44
Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, spisová značka A 6378.

Sledujte nás

 
 
 
 
 
 
 

Radonový index stavebního pozemku

 
Cílem měření radonu je stanovit, v jakém množství se radon na konkrétní stavební ploše vyskytuje.

Na základě naměřené hodnoty se zvolí ekvivalentní způsob zamezení pronikání radonu z podloží (tj. zvolí se odpovídající typ izolace a navrhne se její správné provedení) a ten se zapracuje do projektové dokumentace plánovaného domu.
 
Radonový index
 
 
 

Měření radonu ve stávajících objektech – novostavbách

 
Měření v novostavbách slouží jednak jako kontrola provedených protiradonových opatření, jednak jako nutný podklad ke kolaudaci stavby.

Výsledky měření ve stávajících objektech informují uživatele objektu o tom, jaká je uvnitř objemová aktivita radonu.
 
Projektování staveb
 
 
 
 

 
 

Proč je nezbytné provést měření radonu?

 
Radon je vzácný radioaktivní plyn, produkt rozpadové řady přírodního uranu.

Díky svým fyzikálním vlastnostem snadno vniká do budov z podloží a kumuluje se v budovách, kde jej dýcháme. Ačkoliv se jedná o přírodní zdroj radioaktivního záření, v závislosti na geologických podmínkách a při dané plynopropustnosti zemin, mohou hodnoty v budovách nabývat značných hodnot.

Dlouhodobým dýcháním vysokých koncentrací radonu se vystavujete riziku onemocnění rakovinou plic.
 
 
 
Radonové měření
 
 
 
 
 

Kancelář firmy Antiradon se nachází v Říčanech a Příbrami

 
 
Politických vězňů 1233, Říčany 251 01
 
 
 
 
Vokačovská 547, 26101 Příbram
 
 
 
 
 
 
Měření radonu Říčany